Dojo-eed Nederlands
Wij zullen ons lichamelijk en mentaal trainen om een sterke, onwankelbare geest  te krijgen.
Wij zullen de ware betekenis van het budo leren kennen, zodat we op het juiste  moment waakzaam zijn.
Wij zullen met ware volharding een onbaatzuchtige geest ontwikkelen.
Wij zullen de regels van de hoffelijkheid in acht nemen, onze meerdere  respecteren en ons onthouden van geweld.
Wij zullen ons geloof bewaren en nooit de ware deugd der nederigheid vergeten.
Wij zullen streven naar wijsheid en sterkte, zonder toe te geven aan andere  verlangens.
Wij zullen ons leven lang door de discipline van het karate-do, de weg van het Kyokushin beter leren begrijpen.

Dojo-eed Engels(Dojo-oath English)
We will train our hearts and bodies for a firm, unshaking spirit
We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time our senses may be alert.
With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self denial.
We will observe the rules of courtesy, respect our superiours, and refrain from violence.
We will follow our religious principles, and never forget the true virtue of humility.
We will look upwards to wisdom and strenght, not seeking other desires.
All our lives , through the discipline of karate, we will seek to fulfil the true meaning of the Kyokushin Way.

Dojo-eed Japans(Dojo-kun 日本)
Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o motte, jiko no seishin o kanyo suru koto.
Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimo koto.
Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o matto suru koto.