Sempai:  Is de hoogst aanwezige kleurband Kyu-graad in de dojo (bij een
les met bv alleen groene gordels is diegene met de oudste graad
of  de  oudste  in  leeftijd  de  sempai)  Sempai  is  letterlijk  vertaald
leraar, iemand met een zwarte band 1ste dan (shodan) of 2de dan
(nidan).
Sensei:  Is  letterlijk  vertaald  meester,  iemand  met  een  zwarte  band  3de
dan (sandan) of 4de dan (yondan).
Shihan:  Is  letterlijk  vertaald  grootmeester,  iemand  met  een  zwarte  band
5de  dan  (godan),  een  6de  dan  (rokudan)  of  een  7de  dan
(nanadan).
Hanshi:  Is  letterlijk  vertaald  doctor  of  professor,  iemand  met  een  zwarte
band 8ste dan (hachidan) of een 9de dan (kudan).
Kancho:  Is een titel die aanduidt dat iemand de uitvinder is van een eigen
stijl,  meestal  erkend  in  alle  landen  en  de  Japanse  Federatie,
meestal een zwarte band 10de dan (judan).
Kaicho:  Is een eretitel toegekend uit Japan door andere Kancho’s omdat
hij  de  hoogst  mogelijke  graad  ter  wereld  in  de  gevechtsport
draagt, meestal een zwarte band met tien gouden strepen.

OPENINGS- EN SLUITINGSCEREMONIE
(Kan per dojo iets verschillen)

Seiza                  :  meditatiezit
Shinden ni rei  :  groet aan de tempel
Mokuso             :  meditatie met gesloten ogen
Mokuso yame  :  einde meditatie, ogen open
Shihan ni rei    :  groet aan de grootmeester (indien aanwezig)
Sensei ni rei     :  groet aan de meester (indien aanwezig)
Sempai ni rei   :  groet aan de leraar
Otogai ni rei    :  groet aan elkaar