Dojo gedrags-etiquette

 • Wanneer je de Dojo betreedt of verlaat: staand in de deuropening, gezicht naar binnen gericht, buigt men en zegt men “OSU”. Hierdoor toon je respect voor de Dojo en iedereen in de ruimte.
 • De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met “Sensei”. De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met “Sempai” aangesproken, afhankelijk van zijn graad. (het spreekt voor zich dat dit alleen geldt als de leraar gekleed is in karategi, aanwezig is in de dojo of op een karate evenement)
 • Als een les is afgelopen laat een ieder de “Sensei” bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen de dojo, op volgorde van band. (de hoogste banden eerst)
 • Als men met een Shihan of Sensei praat of iets vraagt, staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier. Evenzo als de Shihan of Sensei iets staat uit te leggen.
 • Met het oog op de samenhorigheid en verstaanbaarheid tussen alle leden is de voertaal in de dojo/kleedruimte Nederlands, Engels of Japans.
 • Zorg altijd voor een schoon karategi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
 • Op de karategi mogen twee emblemen worden gedragen n.l. op de linkerborst het Kyokushinkai-embleem en op de linkermouw het club embleem.
 • Het dragen van sieraden is streng verboden.
 • In de dojo heeft men respect voor iedereen die daar aanwezig is.
 • Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige Sensei/Sempai.
 • Men volgt altijd op wat de Sensei of Sempai u opdraagt (in alle redelijkheid).
 • Men zorgt dat men een schoon lichaam heeft voor men naar de dojo komt, altijd voeten wassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
 • Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de mond.
 • Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo in seeza zitten met het gezicht naar de muur en wacht totdat de Sensei of Sempai het sein geeft om de les te mogen volgen.
 • Geef nooit in het openbaar kritiek op de Sensei/Sempai tijdens het lesgeven, maar spreek hem daar persoonlijk op aan na de les, wanneer u daar behoefte aan hebt.
 • Wanneer men Sensei en/of Sempai is heeft men de taak om toezicht te houden binnen de dojo en de kleedkamer.Geef dus altijd het goede voorbeeld.
 • De aanwezige Sensei/Sempai draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over de club of het kyokushin uitlaat. Indien nodig spreekt hij de persoon in kwestie daarop aan en corrigeert hem op zijn gedrag. Bij herhaling moet hij de shihan inlichten.
 • Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.